Story of Mhaza

A joke

The nonsense that
makes sense.
Brutal and disgusting,
the alarm clock of your dreams.

Unconsistently consistent.

An ‘ohhh-feeling’,
surprised and laughter.
Again utterly laughing
and laughter…
Because you were sitting
deep and cozy in the front
or the back.

The deeper and cozier,
the more intense the ‘ohhh-feeling’.

The instant-joke,
a storm
and flowing like water.

Unconsistently consistent.

Watch without looking,
who looks ahead or behind,
loses his eyes.

The background-language,
the heart that speaks,
understand
without grasping.

Een grap

De non-sense die zin geeft.
Brut en walgelijk,
de wekker van je dromen.

Inconsistently consistent.

Een ‘aahhh-feeling’,
verrassend en gelach.
Uitbundig lachen
en gelach…
Omdat je
diep en gezellig voor of achteraan zat.

Hoe dieper en gezellig,
hoe intenser de ‘aahhh-feeling’.

De instant-joke,
een storm
en vloeiend als water.

Inconsistently consistent.

Kijken zonder te staren,
wie voor of achter zich kijkt
verliest zijn ogen.

De taal van het onderliggende,
het hart dat spreekt,
begrijpen zonder te grijpen.

Scroll to Top