Story of Operation Kenshin

Operation Kenshin

All-in
or nothing,
intensity.
The foggy area
makes no sense.

Choices besides illusions.
Scenarios and people
tailored for your being.

Inhale,
exhale.
The heart while doing.

To make,
a poem,
a dance.
Crashing and
a new day.

Keep the rhythm,
intense,
more and more intensity.

Outdated,
catch oneself up,
lose oneself
in the process.

It’s worth the effort.
Inhale,
exhale.
The heart is equal to the unknown.

Operation Kenshin

All-in
of niets,
intensiteit.
De grijs gekleurde zone
houdt geen steek.

Keuzes naast illusies.
Scenario’s en mensen
op maat voor je zijn.

Adem in,
adem uit.
Het hart in het doen.

Maken,
een gedicht,
een dans.
Crashen en
een nieuwe dag.

Het ritme blijven houden,
intens
en steeds intenser.

Achterhaald,
zichzelf inhalen,
zichzelf verliezen
in het proces.

Het is de moeite waard.

Adem in,
adem uit.
Het hart is gelijk aan
wat niet gekend is.

Scroll to Top