Story of shujaa

The warrior

You can find
the warrior in contradictions.
So much truth in the polarity of things.

In that atmosphere,
to play means
to fight.

The warrior loves to fight.
The forever-lover.
A condition, a behaviour.

The warrior does not like vagueness.
A choice has to be made.
What else would you do?

Because the void means
to become crazy.
The chaos,
the void means to die.

To be extreme,
pushing,
mentally stretching.

Attention,
to fill the void, Insta.
I scroll,
a dose of dopamine.
I don’t roll,
I stick.

“I used to be like that, now I’m like that.”
We are right in the middle
of contradictions.

By choosing
I become something.
A motive for
defense.

If the values are not moving,
the battle will be wild and bloody.

The return of situations
helps the warrior.
Until the warrior gets it.
Or not.

The return of situations
needs the warrior.

Until the warrior
gets the polarity of things.
Until the warrior
gets the 80/20-rule.

Fighting becomes a skill.
It’s time
to develop another skill.

A value
for contradictions.
So much truth in the polarity of things. 

De strijder

De strijder bevindt zich
in tegenstellingen.
Zoveel waarheid in tegenstellingen.

In die sfeer,
spelen is vechten,
strijden.

De strijder houdt van strijd,
een intens en eeuwige lover.
De condities, een gedrag.

De strijder houdt niet van vaag-zijn.
Een keuze moet gemaakt worden.
Wat zou je anders doen?

Want de leegte is gek worden.
Chaos,
de leegte is doodgaan.

Extreem-zijn,
pushen,
mentaal uitstrekken.

Aandacht,
de leegte vullen, Insta.
ik scroll,
dopamine-kick.
Ik roll niet,
ik stick.                   

“Vroeger was ik zo, nu ben ik zo.”
We zitten midden in tegenstellingen.

Ik word iets
door te kiezen.
Een motief
voor verdediging.

Als de waarden niet beweeglijk zijn,
zal de strijd wild
en bloederig worden.

De terugkeer der situaties
helpt de strijder.
Tot de strijder
rijp wordt.
Of niet.

De terugkeer
der situaties
gaat gepaard met de strijder.

Tot de strijder
de tegenstellingen begrijpt.
Tot de strijder
de 80/20-regel doorheeft.

Het strijden wordt een skill.
Het wordt tijd
om een andere skill te ontwikkelen.

Een waarde
voor tegenstellingen.
Zoveel waarheid in tegenstellingen.

Scroll to Top